Niezwykła podróż Baltazara Kobera

Szesnastoletni Baltazar, ostatni z rodu budziszyńskiego doktora, pozbawiony jest umiejętności płynnej wymowy, ale ma talenty duchowe. Zostaje wybrany przez archanioła Gabriela jako młodzieniec czystego serca, by wędrował do Jerozolimy, a przez jej bramy do samego Boga.