Lokis. Rękopis Profesora Wittembacha

Pastor wyrusza w podróż badawczą na Litwę. Korzysta z zaproszenia do pałacu hrabiego. Poznaje tajemnice rodu, w tym historię napadu niedźwiedziej bestii na matkę hrabiego. Nie spodziewa się, że będzie świadkiem skutków owego dzikiego ukąszenia.