Krajobraz po Bitwie

Po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego przez wojska amerykańskie więźniowie trafiają do obozu przejściowego na terenie Niemiec. Dużą grupę dipisów stanowią Polacy. Młody poeta próbuje zachować swoją odrębność.