Jeszcze tylko ten las

Praczka z domu doktorowej zgadza się za opłatą wyprowadzić jej córkę z getta i ulokować u swojej rodziny na wsi. Stosunek starej kobiety do Żydów jest ambiwalentny, ale działanie jednoznaczne.