Jeniec Europy

Na zesłaniu na wyspie św. Heleny Napoleon Bonaparte usiłuje dalej prowadzić wielką politykę. Odmawia przyjęcia angielskiego gubernatora, karci komisarzy, rozważa ucieczkę. W końcu będzie musiał pogodzić się ze statusem jeńca Europy.