Idol

Na emigracji w 1969 roku umiera słynny polski pisarz z okresu odwilży. Dziennikarz z pisma literackiego zaczyna interesować się tą postacią. Jego fascynacja pogłębia się, aż do utożsamienia się z legendarnym prozaikiem.