Historia żółtej ciżemki

Wiejski chłopiec z talentem rzeźbiarskim szuka swojego miejsca w Krakowie. Wit Stwosz znajduje go śpiącego w swojej pracowni i angażuje do pomocy w tworzeniu ołtarza do Kościoła Mariackiego. Za swoją pracę chłopiec otrzymuje żółte ciżemki.