Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest...

Dramat dyplomaty, przedsiębiorcy z Urugwaju, który trafia w 1938 roku do Polski. Rosnący niepokój doprowadzi do obłędu jego żonę, a jego świat zachwieje się w posadach. Po wojnie wróci do kraju, by wyjaśnić okoliczności jej śmierci.