Faraon

Młody faraon obejmuje władzę w Egipcie po zmarłym ojcu. Nie zdaje sobie jeszcze sprawy, jak potężna jest władza kapłanów. Podejmie próbę reform zmierzających do wzmocnienia państwa, władzy faraona i wojska. Przeżyje przy tym osobiste tragedie.