Diabeł

Młody szlachcic, niedoszły królobójca Stanisława Augusta Poniatowskiego wraca do rodzinnego domu. Doszło do II rozbioru Polski. W drodze towarzyszą mu Diabeł i Zakonnica. W rodzinnym dworze rozszalały się piekielne żądze.