Danton

Konfrontacja Dantona i Robespierre’a – dwóch przywódców Rewolucji Francuskiej w okresie narastania terroru jakobińskiego, który doprowadził tytułowego bohatera w 1794 roku na szafot. Przeciwstawne racje, różne metody, a te same rewolucyjne ideały.