Cynga

Młody warszawiak ucieka przed hitlerowską napaścią na Wschód. Wpada w ręce NKWD. Podejrzany o szpiegostwo, trafia do lagru na Syberii. Czas wojny spędzi w lagrowym szpitalu psychiatrycznym.