Cień

Tragiczna śmierć na torach człowieka ze zmasakrowaną twarzą sprawia, że lekarz, milicjant i przypominają sobie zagadkowe historie z okresu okupacji, powojnia i współczesności. Okazuje się, że wszystkie łączy ta sama osoba.