Brat naszego Boga

Historia duchowej przemiany Adama Chmielowskiego, malarza i powstańca styczniowego w brata Alberta, zakonnika i opiekuna ubogich. Porzucenie drogi artystycznej na rzecz służby Bogu zainspirowało Karola Wojtyłę do napisania dramatu "Brat naszego Boga".