Bez znieczulenia

Słynny reporter, po powrocie do kraju, dowiaduje się, że odeszła od niego żona. Zdobywca kontynentów zastaje w domu pustkę. Stopniowo pogrąża się w kryzysie. Krąg towarzyszących mu osób stopniowo zawęża się.