Awans

Chłopski syn po studiach wraca na wieś jako nauczyciel. Ma ambicje zająć się nie tylko dziećmi, ale zmodernizować całą wieś. Chłopi początkowo poddają się reformie, ale wreszcie biorą odwet. Tradycja wróci ze zdwojoną siłą.