Ziemia Lubuska

Film turystyczno-krajoznawczy ukazujący historię i powojenne osiągnięcia miast i miasteczek Ziemi Lubuskiej, w tym atrakcje Międzyrzecza, Gorzowa, Zielonej Góry, Lubniewic, Łagowa.