Z Archipelagu Gułag

Jesienią 1989 roku reżyser pojechał z kamerą na tereny ZSRR w poszukiwaniu miejsc kaźni Polaków – zesłańców do lagrów. Trasę wyznaczały pamiętniki byłych więźniów oraz chronologia deportacji Polaków na Wschód.