Wyjście

Tuż przed upadkiem muru berlińskiego dochodziło do masowych ucieczek obywateli NRD do Niemiec Zachodnich, zwykle przez otwarte już granice krajów Europy Środkowej i znajdujące się na ich terenie zachodnioniemieckie ambasady. "Wyjście" to dokumentalny zapis losów jednej z takich grup uciekinierów.