Witaj Ojczyzno

W latach 1955-59 trwała repatriacja ludności polskiej z terenów ZSRR. Kamera towarzyszy repatriantom od przejścia granicznego w Terespolu, przez punkty repatriacyjne, aż do docelowych miast na Ziemiach Odzyskanych. Dni są pełne nadziei, a noce podszyte niepokojem.