Więzień nr 94287

Leon Goldring, polski Żyd mieszkający w Stanach Zjednoczonych, po kilkudziesięciu latach przybywa do Polski i odwiedza Muzeum Auschwitz-Birkenau. Opowiada o wstrząsających szczegółach pobytu w obozie koncentracyjnym. Jego relacji towarzyszy pieśń "Mein sztetełe Bełz".