Walcząca

W okupowanej przez hitlerowskie Niemcy Polsce szaleje terror. Nachalna propaganda triumfu nazistów wywołuje reakcje polskiego podziemia.