Szczęśliwice

Szczęśliwice, wbrew pogodniej nazwie, to miejsce, do którego zagląda niewiele osób. Centralne wysypisko śmieci na Ochocie obrosło już miejską legendą. To tam wywieziono gruzy ze zrujnowanej przez wojnę Warszawy.