Święto kobiet

Wydanie specjalne Polskiej Kroniki Filmowej z okazji Święta Kobiet 8 marca 1949 roku. W całości podporządkowane doktrynie socrealizmu, który obowiązywał od tego roku.