Sukces

Portret Czesława Niemena złożony z fragmentów prób z zespołem „Akwarele” i wypowiedzi artysty do kamery. Wybitny talent muzyczny i pospolite cechy charakteru.