Suita warszawska

Suita filmowa podzielona na trzy części ukazujące kolejno klęskę Warszawy, stopniowe budzenie się stolicy i pierwszą powojenną, warszawską wiosnę. Film pozbawiony komentarza, opatrzono jedynie muzyką, której nastrój i rytm zachowuje ścisły związek z charakterem prezentowanych obrazów.