Stonka

W filmie „Stonka”, poza warstwą propagandową i instruktażową, znalazły się wysokiej jakości ujęcia ukazujące cykl życia chrząszcza. Ich autorem jest Václav Jan Stanĕk, czeski zoolog i botanik, twórca filmów przyrodniczych.