Stolarz

Życiorys stolarza z warszawskiej Pragi, w którym odbija się historia Polski od 1905 do 1975 roku. Zbliżenia na człowieka przy pracy przeplatają się z szerokim tłem wydarzeń społecznych i politycznych.