Sprawa Szpiega Pileckiego

Opowieść o Witoldzie Pileckim, żołnierzu Armii Krajowej i antykomunistycznego podziemia, więźniu i organizatorze ruchu oporu w KL Auschwitz, skazanym na śmierć w roku 1948. Punkt wyjścia stanowi dokumentalny zapis z rewizji nadzwyczajnej procesu Pileckiego i jego współtowarzyszy w roku 1990.