Spotkanie z Teofilem Ociepką

Wizyta z kamerą w pracowni malarskiej Teofila Ociepki, śląskiego malarza naiwnego. Surowy pejzaż Śląska kontrastuje z kolorowym, fantastycznym światem jego wyobraźni.