Sowieci, do domu!

Dokument traktuje o ostatnich dniach pobytu żołnierzy w Brzegu, w którym od roku 1945 znajdowały się sowieckie koszary. W zrealizowanym w 1990 roku filmie wypowiadają się mieszkańcy żądający opuszczenia koszar przez obce wojska oraz domagający się odszkodowań za poniesione straty.