SOC...

W końcu lat 80. młodzież licealna ogląda fragmenty reportażu ze Zjazdu Związku Polskich Plastyków w roku 1949, podczas którego proklamowano socrealizm oraz obrazy reprezentujące narzuconą wówczas estetykę. Widzowie poznają stosunek młodych ludzi do komunistycznego systemu i funkcjonowania w nim sztuki.