Requiem dla 500 tysięcy

Jeden z montażowych dokumentów historycznych zrealizowanych na początku lat 60. przez Jerzego Bossaka i Wacława Kaźmierczaka. Przedstawia proces napiętnowania, izolacji i w końcu eksterminacji polskich Żydów przez hitlerowców oraz przebieg powstania w getcie warszawskim w 1943 roku.