Przechodzień

Bohaterem "Przechodnia" jest pisarz i filmowiec Tadeusz Konwicki. Jego opowieść, w której odbijają się paradoksy XX-wiecznej historii, komentowana jest za pomocą fragmentów jego filmów, kronik dokumentalnych oraz inscenizacji.