Powódź

Jeden z pierwszych filmów dokumentalnych, powstałych w powojennej Polsce. Film zilustrowany samymi dźwiękami muzyki przedstawia skutki powodzi z 1947 roku