Pod jednym niebem

Film dokumentalny z komentarzem Tadeusza Różewicza ukazuje codzienność dzieci kilka lat po wojnie i zestawia ją z dziecięcym doświadczeniem „czarnych sezonów” – samotności, przerażenia, głodu i nędzy warszawskiego getta.