Parowóz Pt 47

Po wojnie stan taboru i połączeń kolejowych był katastrofalny, a wyzwania narastały z każdym dniem. Repatrianci musieli przedostać się na ziemie odzyskane. Plan uprzemysłowienia kraju wymagał transportu węgla. Robotnicy Zakładów Cegielskiego w Poznaniu podjęli wyzwanie współzawodnictwa pracy przy produkcji parowozu. Parowóz Pt47 powstaje najpierw jako projekt w kreślarni, w warsztatach mechanicznych wyrabia się elementy parowozu. Następnie kotlarnia, kuźnia. Proces produkcji lokomotywy skrócono do… 3 dni! To pociągi łączą budowy prowadzone zarówno w stolicy, jak i najodleglejszych miastach Polski: Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Katowice. Odbudowa transportu jest koniecznym warunkiem odbudowy kraju.