Pamiętniki chłopów

Żniwa 1952 roku stają się okazją do porównania przedwojennej i aktualnej sytuacji trzech wybranych autorów "Pamiętników chłopów". Socrealistyczny schemat przełamany z talentem przez Andrzeja Munka.