Pamiątka z Kalwarii

Obchody Misterium Męki Pańskiej w sanktuarium oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwanej Polską Jerozolimą gromadzą tłumy wiernych. Filmowcom udało się uchwycić stan uniesienia pielgrzymów i społeczny fenomen uroczystości.