Ostatni parteitag w Norymberdze

Zmontowany pod koniec 1946 roku "Ostatni Parteitag…" zawiera fragmenty zapisu procesów norymberskich. Utrzymany w oskarżycielskim tonie komentarz spaja nazistowskie ujęcia archiwalne z materiałami zrealizowanymi przez aliantów i operatorów Wytwórni Filmowej Wojska Polskiego.