Nowa Sztuka

Propagandowy reportaż z I Ogólnopolskiej Wystawy Plastyków w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1950 roku. Film Makarczyńskiego to typowy przykład dokumentu socrealistycznego – zrealizowanego zgodnie z wytycznymi przedstawionymi filmowcom przez władze podczas Zjazdu w Wiśle w roku 1949.