Niepokonani

Dokumentalna rekonstrukcja wydarzeń Czerwca 1956 roku w Poznaniu oparta na relacjach świadków i uczestników strajku oraz pracowników służby bezpieczeństwa. W obrazie dominują archiwalia fotograficzne i filmowe, pochodzące z zasobów państwowych i unikatowe materiały ze zbiorów prywatnych.