Negatyw

Sport zawodowy ma też swoje negatywne strony – urazy. Zdjęcia w filmie nawiązują estetyką do zdjęć rentgenowskich, a wypowiedzi z offu objaśniają specyfikę urazów w różnych dziedzinach sportu.