Nauka bliżej życia

Nowoczesne narzędzia pracy powstają dzięki rozwojowi nauki, w wyniku przekazu wiedzy między pokoleniami. Przegląd tradycji polskiej nauki od czasów Mikołaja Kopernika do powołania PAN.