Nauczyciele

Rada Pedagogiczna w Liceum im. Adama Czartoryskiego w Puławach w przeddzień Dnia Nauczyciela w 1984 roku miała wyjątkowy charakter. Nauczyciele, w poczuciu odpowiedzialności za młodzież i podbudowani ruchem Solidarności, opowiedzieli się za wolnością oświaty.