Nauczyciel

Jehudi Menuhin, podczas jednej z wizyt w Polsce.