Narodziny miasta

W 10 rocznicę istnienia Nowej Huty dokumentaliści wracają do początków budowy miasta i kombinatu, sięgając po archiwalne materiały Polskiej Kroniki Filmowej. W rytm siedmiu dni stworzenia rodzi się miasto, a jubileusz świętują dzieci – jego rówieśnicy i niegdysiejsi budowniczy.