Myślenie magiczne

Opowieść cenzora o oficjalnych i niepisanych zasadach funkcjonowania cenzury w PRL opatrzona ujęciami i zdjęciami archiwalnymi. W ich wyborze i sposobie prezentacji ujawnia się ironiczny stosunek twórców do wypowiedzi bohatera. Film zrealizowany w roku likwidacji Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.