Muzeum

Muzeum, które gromadzi nie zdobycze ludzkości, ale dowody jej upadku. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i jego eksponaty. Dowody pogardy dla człowieka i poniżenia śmierci.