Murarz

Wyznanie murarza w średnim wieku na tle obrazów pochodu pierwszomajowego na początku epoki Gierka. Ideały młodości w świetle refleksji dojrzałego człowieka, który posuwał się w latach wraz z historią Polski Ludowej. Сповідь муляра середнього віку на тлі першотравневого маршу на початку епохи Герека. Ідеали молодості у світлі роздумів зрілої людини, яка йшла разом з історією Польської Народної Республіки.